Wegens het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om onze diensten aan te passen, voor uw en onze veiligheid.

Hiervoor nemen wij de volgende maatregelen:

Onderhoudsafspraken particulieren

Alle geplande afspraken tot en met 03-04-2020 worden opgeschort.
Deze zullen later dit jaar weer worden ingepland. Hiervoor krijgt u een nieuwe aankondiging. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Onderhoudsafspraken zakelijk

Alle geplande afspraken worden uitgevoerd, tenzij:

  • Wanneer uw bedrijf gesloten is of wanneer u geen externe partijen binnen laat. Er wordt dan een nieuwe afspraak gepland.
  • Wanneer onze monteur ziet dat er personen op het adres zijn met ziekteverschijnselen, plannen we een afspraak op een later moment.
  • U wordt gevraagd gepaste afstand te houden (tenminste 1,5 meter).
Storingen

Wanneer u een storing heeft, vragen we u naar de urgentie van de storing;

  • Is er sprake van urgentie (uw veiligheid- of gezondheid komt in het geding) dan wordt direct actie ondernomen. U wordt gevraagd gepaste afstand te houden (tenminste 1,5 meter).
  • Wanneer de storing niet urgent is, wordt in overleg een afspraak met u gepland.
Vanaf vandaag hanteren wij de volgende, (hygiëne)maatregelen:
  • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis.
  • Wanneer een medewerker zelf niet ziek is, maar een familielid wel, dan blijft de medewerker thuis.
  • Binnendienstmedewerkers die niet ziek zijn, werken zoveel mogelijk thuis. Op die manier maken we ruimte voor de fysieke werkplekspreiding van onze medewerkers.
  • Er vindt geen gezamenlijke lunches plaats.
  • Wij organiseren geen grote gezamenlijke bijeenkomsten op ons kantoor. Ook bezoeken wij zelf geen externe gezamenlijke bijeenkomsten.

Met bovenstaande maatregelen willen wij de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Wij hopen op uw begrip.

Call Now Button