Skip to content
0515 43 22 57 • STORING?  BEL  ONS

Ontruimingsoefeningen

De ervaring leert dat medewerkers zonder training geneigd zijn het brandalarm niet serieus te nemen en zelfs te negeren. Uw medewerkers zelf zijn van doorslaggevende betekenis voor het uitvoeren van een ontruimingsplan. Want snel en verantwoord handelen is absolute noodzaak. Bewustwording ten aanzien van de gevaren van brand is daarom van levensbelang! Met dit doel verzorgen wij opleidingen en ontruimingstrainingen.

Uitleg over het ontruimingsplan
In een theoretische training brengen wij medewerkers op de hoogte van de inhoud van het ontruimingsplan. Hoe lopen de vluchtroutes? Wie alarmeert? Wie vangt de brandweer op? Wie controleert de ruimtes? Wie kan er eerste hulp bieden? Blust iemand een kleine brand? Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers hiervan een helder beeld krijgen en precies weten wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid hierin is.

Onaangekondigde ontruimingsoefening
Een onverwachte ontruimingsoefening confronteert uw medewerkers direct met de situatie zoals die zich in werkelijkheid voor kan doen. Nemen uw medewerkers het alarm serieus of reageren zij passief? Nemen uw medewerkers de juiste vluchtroutes of lopen zij ‘door de rook’? Alleen tijdens een onaangekondigde oefening leren uw medewerkers en BHV’ers wat er in een crisissituatie van hen wordt verwacht. Na de onverwachte ontruimingsoefening vindt een evaluatie plaats en een terugkoppeling naar uw medewerkers.

Wettelijke verplichting
Ontruimingstrainingen zijn noodzakelijk bij (grote en kleine) bedrijven, verzamelgebouwen, appartementencomplexen, scholen en instellingen. U bent verplicht een maal per jaar een ontruimingsoefening uit te voeren.

Voor wie?

Wij verzorgen ontruimingsplannen en ontruimingsoefeningen  voor bedrijven, horeca-gelegenheden, scholen, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Back To Top